نیروی نظافتچی اقا حدودا 29 ساله ساکن مرکز تهران نظرات خود رااعلام نمایید.