خدمات نظافتی مجتمع ها:

شرکت خدماتی نظافتی باران درراستای مشتری مداری و خدمات رسانی بهتر به مشتریان تهرانی خوداقدام به راه اندازی خدمات نظافتی مجتمع ها و برج ها نموده است.

چرا شرکت خدماتی نظافتی باران؟

  • شاید تابه حال به مدیریت سخت و طاقت فرسای برج ها ومجتمع ها اندیشیده باشید.
  • گاهی نیز عدم اعتماد و اختلاف سلیقه میان اهالی یک مجتمع درمورد عدم شفاف سازی شارژماهیانه!
  • بدست آوردن یک برنامه نظافتی برای برج یا مجتمع مسکونی نیز به نظم و انضباط یک ساختمان و کیفیت زندگی اهالی آن می افزاید.
  • پرسنل لابی من مناسب و چشم و دست پاک و مورد قبول
  • پرسنل نظافتچی با پوشش مناسب و ارتباط کلامی محترمانه با اهالی مجتمع و لباس فرم مناسب
  • مدیریت یکپارچه و اسودگی خیال

خدمات نظافتی مجتمع ها

با سپردن خدمات مدیریت مجتمع یا برج مسکونی خود به شرکت خدماتی باران تمام نگرانی های خود را پاک کنید.

لازم به ذکراست برنامه ریزی نظافتی و پرسنل نظافتی نیز به صورت مقطعی و قراردادی ازسوی شرکت نظافتی باران ارائه میگردد.