نیروی نظافتچی خانم حدودا 25 ساله جهت پذیرایی و مهمانداری ساکن مرکز تهران نظرات خود رااعلام نمایید.