نیروی نظافتچی و پذیرایی اقا حدودا 34 ساله ساکن غرب تهران نظرات خود رااعلام نمایید.